За мен

д-р Бранимир Бранков

„Да си върнем самочувствието, щастието и радостта в живота“

Д-р Бранимир Цветанов Бранков

  • Роден на 29.03.1970 г. в гр. Пловдив.
  • Завършил медицина през 1996 г. В МУ – Пловдив.
  • Работил като реаниматор към Център по Спешна медицина – гр. Пловдив и по съвместителство в амбулатория за специализирана психиатрична помощ под ръководството на доц. д-р Цветан Бранков.
  • 2001 г. придобил следдипломна квалификация магистърска степен – клинична и консултативна психология към СУ ”Св. Климент Охридски”, Философски факултет с дипломна работа: ”Психотерапевтични техники в лечението на тревожни разстройства”.
  • 2002 г. придобил специалност – Спешна медицина към УМБАЛСМ – „Пирогов”.
  • От 2002 г. специализирал психиатрия в Катедра по Психиатрия и медицинска психология към УМБАЛ – „Св. Георги” в гр. Пловдив.
  • 2003 г. спечелил конкурс за докторант към катедрата.
  • 2003-2008 с десетки публикации и участия в конференции, като основните направления и интереси в работата са свързани с лечението на тревожни разстройства.
  • 2006 г. придобил специалност – психиатрия.